Skip to content Skip to footer

Уметникот

„Бидејќи сум од Македонија, влијанието на византиската и иконографската уметност е присутно во мојата работа: доминантна е фигурацијата и симболизмот.

Биографија

За време на студиите, бројни групни изложби во поранешна Југославија и Република Македонија