Skip to content Skip to footer

About

Уметникот

„Бидејќи сум од Македонија, влијанието на византиската и иконографската уметност е присутно во мојата работа: доминантна е фигурацијата и симболизмот. Мојот индивидуалистички пристап доаѓа од внатрешните истражувања и мојата лична борба да иницирам симбиоза помеѓу традицијата, мојата длабока мисла и животните импресии. Ова го вклучува интелтуалното но и емоционалното како еден елемент на личен потпис. Личниот израз е преплет на ирационални и потсвесни информации кои се споени интуитивно како еден експресивен пристап доловен во извесниот момент. Врз основа на антропологијата и мистицизмот, интуицијата беше истражена во 20 век од Густав Климт и Одилон Редон и други автори од импесионизмот, но за мене византиската едноставност останува мојот духовен и визуелен пристап.”

„Како да ја постигнеме убавината на едноставноста и постоењето на свет на вредности и доблести што не смееме да ги заборавиме? Парадоксот се состои во, истовремено, зачувување на традицијата преку фигуративно претставување и свртување кон новото. Да се обидам да бидам слободен во уметничкиот израз е моето главно мото. Уметноста е израз на една слобода каде храброста да се креира не води низ различни места. Сликајќајки започнувам со цтреж и потоа креирам патека помеѓу апстрактните и фигуративните реалности со нивно комбинирање на мој автентичен начин.”

Критичарите:

Еден од најпознатите ликовни критичари на поранешна Југославија, Љупчо Маленков, пишува: „Ирена е уметник кој демонстрира естетска амбиција. Преку цртежот, композицијата, односите со обоените површини создава чувствителни дела, дела полни со драматика на живиот елемент. со емоционални потреси кои ја покажуваат веродостојноста и моќта на уметничкиот јазик.Магичен реализам кој ја нагласува деструкцијата.Предупредување, чуден набој со визуелна сугестија. Визии, форми и волумени, беспрекорни делови со нијансиран изум, со што се постигнува визуелно уметничко творештво.Нејзината уметност претставува очајнички фокус на проверка на причините и како таа го изразува својот личен внатрешен пресврт Исклучително интересен начин за справување со минатото, културата од тоа време, откривајќи ја нејзината интуиција и нестабилност Сценарија и симболи за еротизмот женски, но и за ироничната чудност на светот. Неговите дела произлегуваат од моќта на спектаклот (драмата) каде емоцијата е силата што обединува и создава празнина. Оттука и наративните пејзажи како резултат на неговите визии и соништа, сето тоа во атмосфера на скриени спомени“.

Познатата историчарка и критичарка на уметноста Маја Куанкуловска-Михајловска пишува: „Кога ќе се откријат делата на Ирена Гапковска, на прв поглед е сигурно дека таа впечатливо ги совладала елементите на сликарството – линија, боја, форма. Една од особеностите на фигуративните претстави на Гапковска е пренесување на анатомски детали во идеалното човечко тело, несвесно применети правила и големо познавање и проучување на анатомијата.Враќајќи се на почетокот, цртежот (кој според авторката е „основа на се“) потекнува од линијата која е брза и динамична, но во исто време мека, лесна и карактеристично брановидна.Од интуитивната динамична линија произлегуваат мноштво форми кои сугерираат слободно движење и кои, во дизајните, се развиваат во лирски графички дизајн со нагласена афинитет кон детали и рефлексии на византиската орнаментика. Од впечатливото испреплетување на контрастни елементи, уметникот решенија иците се раѓаат токму од леснотијата на интуитивниот гест или саморефлексивната линија која формира континуирана игра во која е интегриран спој на фигуративни претстави и апстрактни детали. Слободата што ја нуди играта со сите наведени ставки зборува дури и за посакуваното бегство од секојдневната реалност во различни светови на фантазијата каде што емоциите на „joie de vivre“ се во првите редови“. Биографија на уметникот.